Advanced Search

Now showing items 1-20 of 168

  • Adaletsizliğin hükümranlığı 

   Önkal, Güncel (ViraVerita, 2017)
   Adalet kavramının ne olması gerektiği, hangi kavramlarla bağlantılı olduğu ve hangi yöntemlerle tartışılacağı sosyal bilimciler tarafından yeteri kadar önemsenmemiştir ve onlar sadece adaletsiz durumları tartışma konusu ...
  • Ahlaksız toplum, kuşatılmışlık ve kutuplaşma 

   Önkal, Güncel (Sosyalbilimler.org, 2017)
   Bauman, Levinas’tan hareketle ahlaksız dünyanın özel ahlaka muhtaç bıraktığı toplumsal gerilimi dile getirdiğinde gerek bireyin etik tutumlarının sürdürülebilirliği gerek toplumsal bağlanmanın tutarlılığı açısından ...
  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tannbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlara yeni ...
  • Akıl ve inanç, felsefe ve tanrıbilim 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2018)
   Akıl ve felsefe, inanç ve tanrıbilim kavram çiftleri Ortaçağ dünyasında ve bu dünyayı anlama çabalarında en çok gündemde olan kavramlardır. Birçok kavramı Antikçağdan devşiren Ortaçağ düşünce dünyası bu kavramlarla yeni ...
  • Amerikan devrimi 

   Tunçel Önkal, Ahu (Doğu Batı Yayınları, 2016)
   ''Devrim'' kavramını açıklamaya yönelen girişimlerin pek çoğu, kuşkusuz biçimde önceliği Fransız Devrimi'ne verecektir. Devrim çalışmalarına bu türden bir giriş büyük ölçüde Fransız Devrimi'nin ilk yüz yılında özellikle ...
  • Analitik felsefe geleneğinin metafizik karşıtlığı 

   Kutlusoy, Zekiye (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2023)
   Aristoteles'in ölümünden sonra öğrencileri kitaplarını bir düzen içinde sıralarken, onun "tüm felsefelerin (tüm bilimlerin) temeli" olarak görüp "ilk felsefe (prote philosophia)" olarak adlandırdıklarını, doğa hakkındaki ...
  • Anthropontology as a new kind of ontology 

   Çotuksöken, Betül (Synthesis Philosophica, 2012)
   Anthropontology as a philosophical discourse distinguishes itself from the classical ontology, phenomenological ontology, the ontology of essence and the new ontology. It is well known that the different ontological views ...
  • Antropoloji 

   Kolankaya,Tolunay (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   Antropoloji ya da insanbilim, 19.yüzyılın ortalarında bir tarih felsfesi olarak başlamış ve sonrasında, bir tür tarih bilgisi olarak gelişmiştir. Dünyanın her yerinde geçmişten günümüze yaşayan insanları konu edinen ...
  • Antropolojik bir bakışla Betül Çotuksöken 

   Coşkun Özüaydın, Bergen (Papatya Bilim Üniversite Yayıncılık, 2018)
   Onu ilk önce Felsefeyi Anlamak Felsefeyle Anlamak kitabının arka kapağındaki fotoğrafta görmüştüm. Yıllar sonra, bu kez sevdiğim bir bölümde okumak için tekrar girdiğim üniversite sınavında Maltepe Üniversitesi Felsefe ...
  • Antropontolojik temelli durum etiği ve bilim insanı 

   Çotuksöken, Betül (Türkiye Biyoetik Derneği, 2012)
   Anthropontology can be considered as a starting point for all the other disciplines of philosophy. Ethics which is based on anthropontology focuses on the relation ships between human being-world-knowledge in the context ...
  • Antropontolojinin ışığında Nermi Uygur'un felsefi söylemi: antropontolojik temelli bilgi kavrayışı 

   Çotuksöken, Betül (Dergâh Yayınları, 2019)
   Felsefi söylem oluşturmada bir yöntem, bir bakış açısı; aynı zamanda temel bir felsefe disiplini olarak dikkati çeken antropontoloji, farklı felsefe disiplinlerine de temel oluşturmaktadır. Örneğin; bilgi felsefesi, ahlak ...
  • Aydın bir düşünür / aydınlatan bir ''söylem'': Betül Çotuksöken 

   İyi, Sevgi (Hacettepe Üniversitesi, 1999)
   Felsefe alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Betül Çotuksöken 'in felsefe anlayışı, Kantçı anlamda aydınlanmadır. Onun anlayışı ontolojik ve antropolojik yaklaşımlara da açıktır. Çotuksöken'e göre insanın ana ...
  • Aydınlanma yeniden: antropontolojik aydınlanma 

   Çotuksöken, Betül (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2023)
   İnsan-dünya-bilgi ilişkilerine yönelik olan felsefenin tarihi, kavramlar-sorunlar-sorular tarihi olarak kendini gösterir. İnsandünya- bilgi/bilgi olmayan ilişkilerine yönelen filozof, bu türden bir yönelme ediminin her ...
  • Aydınlanma-romantizm geriliminde Türkiye 

   Çotuksöken, Betül (Muğla Üniversitesi, 2006)
   "Onların [insanların] büyük dünya sahnesinde yapıp ettikleri gözlerimizin önüne serildiğinde, bir hoşnutsuzluk duygusuna kapılmamak elde değildir. Şurada burada belirir gibi görünen tek tük bilgeliklerin, bütün içinde ...
  • Aydınlanmalar ve demokrasiler: siyasal faydacılığın eleştirisi 

   Tunçel Önkal, Ahu (Bulut Yayınevi, 2016)
   İster tarihsel isterse kavramsal düzeyde olsun Aydınlanma üzerine yapılan herhangi bir incelemenin monolitik bir yapıya işaret etmesi beklenemez. Değer bir deyişle Aydınlanma değil, aydınlanmalardan söz etmek gerekir. Bu ...
  • Barış kültürü 

   Uluğ, Mücella (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   l Eylül Dünya Barış günüdür. Muhakkak ki, barışın önemini toplumlara hatırlatmak için kutlanmaktadır. Savaş ve Barış iki ayrı kültür. Biri negatif bir olay, olmaması istenir, diğeri ise pozitif bir olay, olması beklenir. ...
  • Beauvoir’s ethics of ambiguity and human rights 

   Şimga, Hülya (Philippine National Philosophical Research Society, 2017)
   This paper focuses on Simone de Beauvoir’s ethics. My aim is to discuss the intimate relation of freedom and rights in order to suggest that the ethical implications of her phenomenological-existentialist analysis of ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak diğer canhlarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisini ve dünyayı ...
  • Bilgi üzerine birkaç söz 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2003)
   Yönelen bir varlık olarak canlılarla birçok şeyi paylaşan insanın ayırt edici özelliği, yönelmesini de bir bilme konusu yapmasıdır. Yönelme özellikle bilme biçiminde somutlaştığında insanın hem kendisinin ve dünyayı ...
  • Bilgi ve bilim felsefesi nedir ? Neden önemlidir ? 

   Çotuksöken, Betül (Maltepe Üniversitesi, 2013)
   İnsan-dünya-bilgi ilişkisini mercek altına alan felsefi söylem, bilgiye yöneldiğinde bilgi felsefesi, bir insan etkinliği olarak da bilime yöneldiğinde, bilim felsefesi haline gelir. Varlık, dil, insan felsefesinin yanı ...