Normlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Normlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık ile ilgili günümüze kadar yapılmış araştırmaları göz önüne alarak inceleyen bu tez üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ön bilgilere ayrılmıştır. İkinci bölümde, genel tanım ve teoremler bulunmaktadır. Üçüncü bölümde, reel terimli istatistiksel yakınsak dizi, normlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık, istatistiksel Cauchy dizisi, istatistiksel kompaktlık, istatistiksel süreklilik, istatistiksel quasi Cauchy, istatistiksel ward kompaktlık, istatistiksel ward süreklilik kavramları tanım ve teoremleri verilmiştir.
This thesis which analyzes the researches about statistical convergence in normed space to this date is comprised of three parts. The first part is dedicated to preliminary knowledge. The second part includes the general definitions and theorems. The third part covers the definitions and theorems of real term statistical convergence sequence, statistical convergence in normed space, statistical Cauchy sequence, statistical compactness, statistical continuity, statistical quasi Cauchy, statistical ward compactness, statistical ward continuity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstatistiksel cauchy dizisi, İstatistiksel kompaktlık, İstatistiksel süreklilik, İstatistiksel quasi cauchy dizisi, İstatistiksel ward kompaktlık, İstatistiksel ward süreklilik, Statistical cauchy sequence, Statistical compactness, Statistical continuity, Statistical quasi cauchy sequence, Statistical ward compactness, Statistical ward continuity

Künye

Apaydın, A. (2018). Normlu uzaylarda istatistiksel yakınsaklık / Statistical convergence in normed spaces. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.