Covid 19 pandemisinde sağlık çalışanının çalışma hakkı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Aralık 2019 yılında ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyada hızla yayılmış ve pandemiye sebep olmuştur. SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu hastalığa Covid 19 adı verilmiştir. Sağlık çalışanları pandemilerde yüksek risk altında olan meslek grubudur. Tüm dünyada Covid 19 virüsü ile enfekte olan ve Covid 19 sebebiyle hayatını kaybeden toplam sağlık çalışanının sayısıyla ilgili sınırlı yayın olmasına rağmen, tahminler sayının belirtilenden daha fazla olduğu yönündedir. Bu çalışmada, Covid 19 pandemisi sırasında sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar, ilgili risk faktörleri ve mesleki sorumlulukları, çalışma hakkı bağlamında incelenmiş ve sağlık çalışanlarının da her şeyden önce insan oldukları vurgulanarak başta yaşama ve sağlık hakkı olmak üzere diğer tüm insan haklarına sahip olmaları gerektiği belirtilmiş ve haklarının nasıl korunabileceği tartışılmıştır.
The SARS-CoV-2 virus, which emerged in December 2019, started in Wuhan, China, spread rapidly all over the world and caused a pandemic. The disease caused by SARS- CoV-2 virus is called Covid 19 Healthcare workers are the occupational group at high risk in pandemics. Although there are limited publications on the total number of healthcare workers infected with Covid 19 virus and died due to Covid 19 all over the world, estimates are that the number is higher than stated. In this study, the problems experienced by healthcare workers during the Covid 19 pandemic, related risk factors and professional responsibilities were examined in the context of the right to work, and it was stated that healthcare workers should have all other human rights, especially the right to life and health, and how their rights can be protected was discussed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Covid 19 hastalığı, Pandemi, İnsan hakları, Hak, Çalışma hakkı, Sağlık hakkı, Covid 19 disease, Pandemic, Human rights, Right, Right to work, Right to health

Künye

İnan Yıldız, A. (2023). Covid 19 pandemisinde sağlık çalışanının çalışma hakkı / Healthcare's right to work in the Covid 19 pandemic. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.