Sözen, Edibe

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili YÖK Araştırmacı Profili Google Akademik Profili Web Sitesi

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü insan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallarla toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, bu alanlarda çalışacak toplum bilimcileri yetiştirmeyi amaçlar. Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu (FEDEK) tarafından akredite edilen bölüm “kuram,” “araştırma” ve “uygulama”yı bütünlük içinde değerlendirerek öğrencilerine sunar. Program, öğrencilerin ilk dört yarıyılda teorik ve metodolojik donanımlarını sağlamaya ve aynı zamanda belirli toplumsal kurumlarla tanışmalarına; beşinci ve altıncı yarıyılda, teorik ve metodolojik bilgi ve becerilerini uygulama içinde pekiştirip güçlendirmeye; yedinci ve sekizinci yarıyılda ise sosyolojinin kamusal alana dönük yüzünü “uzmanlaşma” boyutunda yansıtabilme becerisi kazanmalarına yönelik biçimde oluşturulmuştur. İkinci yıldaki araştırma yöntemleri dersleri ile başlayarak, Sosyoloji Bölümü öğretim programı, öğrencilere aynı zamanda, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerle bir araya gelerek saha deneyimi kazanma ve araştırma projelerinde yer alma olanağı da sağlamaktadır. Bölüm mezunları kamu sektörü ve özel sektör kurumlarında, özel şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde, medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarda uzman, proje yöneticisi olarak ve sosyolog unvanıyla çalışabilirler. Ayrıca denetimli serbestlik müdürlükleriyle ceza ve ıslahevleri ile, çocuk koruma ve yaşlı bakımevlerinde sosyolog, uzman ve/veya araştırmacı olarak iş bulabilir; gerekli sertifikaları alarak, Aile Danışmanı da olabilirler.

Adı Soyadı

Edibe Sözen

İlgi Alanları

Sosyloji, İletişim Bilimleri, Yöntem Bilimi, Kent Araştırmaları

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Yayın
    İnsan hakları göçmenleri de kapsar!
    (Maltepe Üniversitesi, 2022) Sözen, Edibe; Sözen, Edibe
    İnsan haklarının öznesi “insan”dır, daha doğru deyişle “birey” olarak insandır. Modernite doğrultusunda ortaya çıkan insan hakları fikri ya da söylemi, kapitalizme karşı bireyin korunmasını ve aynı zamanda kapitalizm içinde bireysel farklılıkların gelişmesini esas alır. Hepimizin malûmu, diğer kavramlar gibi insan hakları kavramının kapsamı sabit ve değişmez değildir; kavramlar alanı sürekli değişir ve dönüşür. İnsan hakları kavramı ulus-devletlerin, bireylerin, demokrasinin, evrensel ilkelerin ve küresel değerlerin dönüşümünü ister. Dünya üzerinde yaygın göç ve insan hareketlilikleriyle, insan hakları söylemi kültürlerarasılık siyasetlerini derinden etkiler. Ulusal ve yerel değerlere sahip olmakla beraber, yeni küresel değerlerle tanışan insanlar için yeni algılama biçimleri, yeni küresel değerler ve yeni haklar önem kazanmaya başlar. Hem eski hem yeni değerler arasında denge kuranlar ve bunlar arasındaki etkileşimi yorumlayanlar için hayat daha kolay olmakla beraber, denge kuramayanlar açısından hayat bir o kadar daha zordur. Tanımı gereği insan hakları, kültürden kaynaklanan (bireysel) farklılıkları gözetmek durumundadır. Oysaki AİHM eski yargıçlarından Rıza Türkmen’in konuya ilişkin bir toplantıda ifade ettiği gibi “insan hakları ihlallerinde, kültürel farkın gözetilmesi konusunda sözleşmede herhangi bir husus yer almamaktadır.” Bu durum, insan hakları pratiğini gerçekten sorunlu hale getirmektedir. Yine Rıza Türkmen’in belirttiği gibi, “Kültürel Farklılık Sözleşmesi’nde yer almamakla beraber, içtihada dayalı bir ortak nokta vardır: O da devletlerin, kültürel farkı gözetecek takdir yetkisidir (margins of appreciation).”